Naujienos

There are no translations available.

 

 

 


Modernių technologijų diegimas UAB „Laitecha“


UAB „Laitecha“ 2019 m. liepos 08 d. pasirašė projekto „Modernių technologijų diegimas UAB „Laitecha““, projekto kodas Nr. 03.3.1-LVPA-K-854-01-0010

finansavimo ir administravimo sutartį pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir

vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę „Regio potencialas LT“.

Projekto įgyvendinimo tikslai:

ü  didinti įmonės konkurencingumą ir darbo našumą diegiant modernias technologijas bei plečiant gamybinius pajėgumus;

ü  trumpinti užsakymų atlikimo laiką, gerinti gaminių kokybę ir didinti gamybos apimtis bei pridėtinę produkcijos vertę;

ü  užtikrinti stabilią ir ilgalaikę įmonės veiklą, jos plėtrą ir perspektyvas.

Šiuo metu modernios gamybinės bazės trūkumas riboja įmonės gamybos pralaidumą (kas didina gamybos terminus), galimybes gaminti

platesnį spektrą bei aukštesnio kokybinio lygmens gaminius, įmonė negali didinti savo gamybos produktyvumo ir darbo našumo. Atsižvelgiant

į tai, įmonė numato įgyvendinti modernių technologijų diegimo projektą, kurio metu bus įsigyta būtina įmonės veiklai moderni gamybinė

įranga ir išplėtota įmonės veikla bei ženkliai padidintas darbo našumas. Projekto įgyvendinimas leis įmonei sutrumpinti užsakymų atlikimo

terminus, padidinti produktyvumą, darbo našumą, pardavimų apimtis bei įmonės konkurencingumą Lietuvos ir užsienio rinkose.

Projekto finansavimas: projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 134 880,00 Eur, iš Europos

regioninės plėtros fondo projektui skirta iki 87 672,00 Eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019 m. liepa – 2020 m. sausis.

 Dėl detalesnės informacijos prašome teirautis:

Žanas Ramonas

Direktorius

+370 687 36408

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


SEO by AceSEF